BS CKII Nguyễn Thị Thái (BS Thái niềng răng)

Học hàm / học vị: Bác sĩ CK2
Chức vụ: Giám đốc chuyên môn Nha khoa ViDental
bs-thai-1
Đăng ký tư vấn
Đăng ký tư vấn